7e Grand Roparun Dictee

Op 14 april organiseren we het 7e Grand Roparun Dictee! We starten om 20.00 uur en inloop is vanaf 19.00 uur. De presentatie is in handen van Yvon Né. Juryvoorzitter is Mieke Vossenaar en de tekst van het dictee komt van Otto Knitel.

Die dag is er een landelijke “bookstoreday “ in de Grand Theatre Boekhandel in Breda, gevestigd in het oude Grand Theater op het Van Coothplein. Er wordt die dag van alles georganiseerd. Waaronder dus het 7e Grand Roparun Dictee Breda en het Grand Bookstore Day Ball!

Kom je ook? Meer informatie en het aanmeldformulier vind je via deze link.

Graag tot 14 april!