7e Grand Roparun Dictee

14 april 2018
20.00 uur (Inloop vanaf 19.00 uur)
Grand Theatre Boekhandel in Breda, gevestigd in het oude Grand Theater op het Van Coothplein 17b.

Op 14 april organiseren we het 7e Grand Roparun Dictee! We starten om 20.00 uur en inloop is vanaf 19.00 uur. De presentatie is in handen van Yvon Né. Juryvoorzitter is Mieke Vossenaar en de tekst van het dictee komt van Otto Knitel.

Die dag is er een landelijke “bookstoreday “ in de Grand Theatre Boekhandel in Breda, gevestigd in het oude Grand Theater op het Van Coothplein. Er wordt die dag van alles georganiseerd. Waaronder dus het 7e Grand Roparun Dictee Breda!

Na het dictee kan er gedanst worden op het Grand Bookstore Day Ball. Tijdens het feest worden er plaatjes gedraaid door Vic van de Reijt en Ron Tebbens. Dansen is voor deelnemers aan het 7e Grand Roparun Dictee gratis. Drank moet wel betaald worden.

Voor het dictee vragen we € 10 voor deelname. De opbrengst komt ten goede aan de Roparun.
Kom je ook? Meld je aan via onderstaand formulier.

Graag tot 14 april!