Onze stichting

Stichting daar lopen we voor heeft als doel het inzamelen van gelden voor goede doelen door het leveren van sportieve prestaties en het smeden van een duurzame band tussen haar vrijwilligers, donateurs, sponsoren, begunstigden en vrienden. Dit doel wordt ten uitvoer gebracht door het opzetten en uitvoeren van acties en vinden van donateurs/sponsoren die bijdragen aan de goede doelen waar de Stichting zich aan verbonden heeft.

Bestuur:
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Gerard Lutz (voorzitter), Bob Leclercq (secretaris) en Koen Baaij (penningmeester).

Kernteam:
Het kernteam bestaat uit Marien van Zwol (teamcaptain), Joek Baaij, Anny Havermans, Ron van Swol en Solveig van Mourik – van der Bruggen.

Geen van de bestuurders of kernteamleden ontvangt een beloning voor de uitgevoerde werkzaamheden voor de Stichting en er zijn geen personen in dienst van de Stichting.

Het meest recente financiële verslag kan gevonden worden in het DLWV financiëel overzicht 2021.

Eerdere financiële verslagen vind je hieronder:

De totale opbrengst van de afgelopen jaren vind je hier.

De Stichting Daar Lopen We Voor is geregistreerd onder RSIN 852139948

Contactgegevens: info@daarlopenwevoor.nl
Bezoekadres: St.-Lambertusstraat 54, 5266 AG Cromvoirt

Meer informatie over de Roparun kun je vinden op de website roparun.nl.