Voorwaarden webwinkel

Het team ‘Daar Lopen We Voor’ is volledig afhankelijk van de inbreng van vrijwilligers en donaties van derden. De opbrengsten van onze webwinkel komen direct ten goede van het team en de goede doelen.